Facebook chính thức của các ngôi sao bóng đá

Facebook chính thức của các ngôi sao bóng đá Việt Nam
Facebook chính thức của các ngôi sao bóng đá Việt Nam

Facebook chính thức của các ngôi sao bóng đá Việt Nam

Chúng tôi xin cung cấp thông tin trang mạng xã hội Facebook chính thức của các cầu thủ bóng đá nổi tiếng như sau. Thông tin này nhằm các bạn cập nhật  những thông tin chính xác nhất.

Câu lạc bộ Hà Nội

Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu: https://www.facebook.com/vanhau99/timeline?lst=100002967994223%3A100004366982560%3A1575519858

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng: https://www.facebook.com/hoang.trong.129142

Tiền vệ Phan Văn Đức: https://www.facebook.com/phanvanduccot?hc_location=ufi

Tiền vệ Mai Tiến Thành: https://www.facebook.com/anhyeuem.vn

Tiền vệ Võ Huy Toàn: https://www.facebook.com/vohuytoandgq

Trung vệ Trần Đình Trọng: https://www.facebook.com/trongtran1997?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC_0Rn49w7k2NNuYgWp7AzHjSgKlpOMAqskypmJf3gq16qqcllfyi8q5kp4dnN17wcRzfD7XtgbvqxP&hc_ref=ARTm_lilV-xOC_fqGKu02M_hQStIh8tAIkogHf8r4UwRf80D4OLNSLNM5hQ3TIcCs2s

Đình Bảo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008235242852&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDGul7qeuHyh2vrkX7792ityNbOVhWpuQun8zegatl_ysgwqPHKQDUegLaJoABjc0UkkVQAs6dIOr5w&hc_ref=ARQNzJ0tRRntNEYnaOMVqGOUj78JaIgoFvdyJq9L5OpWROAYpyIqHuCq5gV7oHGQWrw

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh: https://www.facebook.com/manh.kalou96

Tiền vệ Phạm Đức Huy: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004058448947&epa=SEARCH_BOX

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005264100276&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAlJlAWOopOETQbxUew9vn4-xCuWoUFYM9a6yUZulK1j2pCjWbyB-XktHYnuzW3GyFGfMB_p-VPujhB&hc_ref=ARThvGfZb8WX3QgSizRvmgzw7mTa2p5QPMf5CXMAgXBSXg8y4w_5mj6UW4veRuuyS1Y

Dương Thanh Hào: https://www.facebook.com/thanhhaod

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003304208076&__tn__=lC-R&eid=ARB8KJmIv2E-g97LlWWWwwxFwP25T5y5ztfjw7VZjPuMNQQI8nAWd4xF5iseGlpwo70zSOLPP0n2uRvs&hc_ref=ARTAFN4cUoUWH7lFC0eIRsO2vldWN56eVemh3cBNP7HdYM2CHeQbMaIC0I8AQLnOsOk

Tiền vệ Lương Xuân Trường: https://www.facebook.com/truong.plaboy?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser

Hậu vệ phải Vũ Văn Thanh: https://www.facebook.com/vatha.vu?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser

Tiền vệ: Ngô Hoàng Thịnh: https://www.facebook.com/hoangthinh.slna.9

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: https://www.facebook.com/cechtien.dung?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD8WxnTQas6vPRKptCCukq9P6j_WavM3z4x7JvNdwRI6jd4LQj0Q7aHspFynfsHHRxZgTkMvqMuTMAA&fref=mentions

Trung vệ Quế Ngọc Hải: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002959340724

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh: https://www.facebook.com/tuanmanhskh26?__tn__=lC-R&eid=ARCfang8OZRnNeBp46pIEMCqrDLr5qyzsysPTNeZK0fSnjBoh_pSBbPlp1Z3QyRhCPlpYUYkFeJq0s7p&hc_ref=ARSJeX2d0IC7gAygVGnQgFR6BY_ATY2WX1bCicitnb0vsKx5e8ZurCXFPVtuuRDf3oE&__xts__[0]=68.ARDUywPsiq-LGAeCGNju2s7TdsyxiumhoIvEOC0PyUKcI2E6pR3foYyTZxtbydLYUKuyni5O4BI3WMWZGPMQMLbjpQ9HsUWpFiJIgKC1h4Ts942Zrs3mBl5-2oEhZXn6-o4jNLvxH5q0dS_5P-rXqC_e2s6EpMG5VXIGlbxuoIlUUwP1Ggp2T1IBeXMYP7TYEqb6cVBvcilzSkcdBazkY3WtRqIgx5h8eWOb18QpcOYkooamZsQ-Wxnj2BdimFl1Mlo

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh: https://www.facebook.com/sih.huynhtan?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải:  https://www.facebook.com/hai.nguyenquang.370?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser

Tiền đạo Hà Đức Chinh: https://www.facebook.com/chinh.ha.758?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser

Tiền vệ Bùi Tiến Dụng: https://www.facebook.com/choikang.ta.543?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser

Trung vệ Nguyễn Thành Chung: https://www.facebook.com/nguyenthanhchung.nguyen.5

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*